De specialisten van het SEC hebben ruime ervaring in verzekeringszaken,
in expertise-onderzoeken en expertiserapportages, en als praktiserend medisch specialist.